Nieuwsberichten

 • Informatieavonden resultaten belevingsonderzoek

  Elk huishouden in de gemeente Reusel-De Mierden heeft afgelopen zomer een enquête van het Belevingsonderzoek ontvangen. De resultaten van dit onderzoek komen eind oktober beschikbaar. Daarin staat hoe de inwoners van Reusel-De Mierden hun woon- en leefomgeving ervaren. Met daarbij specifieke aandacht voor de intensieve dierhouderij en het buitengebied.

 • Voortgang bruggen Broekkant en Buitenman

  Op 10 juli 2017 zijn de bruggen over de Reusel ter hoogte van de  Broekkant en Buitenman in Lage Mierde, afgesloten voor verkeer op meer dan twee wielen. De beide bruggen zijn niet meer voldoende bestand tegen het fors toegenomen aantal (zware) voertuigen dat dagelijks hiervan gebruik maakt.

 • Alleen blad in de bladbak!

 • Start zelfhulp NAH (niet aangeboren hersenletsel)

  Anneke Van Limpt (Reusel) en Jeanne Boemaars (Hulsel) gaan op 20 oktober a.s.  van start met een lotgenotengroep voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Anneke is hierin de ervaringsdeskundige, Jeanne gaat haar als vrijwilligster ondersteunen

 • Ook je zwemdiploma A en B halen?

  De gemeente Reusel-De Mierden vindt het belangrijk dat elk kind tenminste beschikt over een zwemdiploma A. Dit is een basis voor ieder kind. Hiervoor werken we samen met stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen.

 • Onderzoek naar gezondheid kinderen van 0 t/m 11 jaar van start

  Brengt u de gezondheid van kinderen in de regio mee in beeld?

 • AVA Benelux verhuist naar Kempisch Bedrijvenpark

  AVA Benelux heeft een kavel gekocht op het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert. AVA bouwt op de gekochte kavel van 11.000m² een modern distributiecentrum. Hierdoor kunnen alle activiteiten in de Benelux worden geconcentreerd op één locatie.

 • Positieve begroting voor Reusel-De Mierden

  De begroting voor 2018 ziet er voor de gemeente Reusel-De Mierden positief uit. Het voorzichtige herstel, dat vorig jaar al zichtbaar begon te worden, heeft zich dus doorgezet. Het college van B&W kan de gemeenteraad daarom een begroting 2018-2021 aanbieden waarin ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.

 • Beste ideeën tegen zwerfafval – wedstrijd

  Wist je dat het meeste zwerfafval met de wind en via rivieren wordt meegenomen naar zee? Daar verzamelt het zich op een aantal plekken in de oceanen tot één grote brei op inmiddels 5 plaatsen: de plastic soep.  95 kinderen van basisschool D’n Opstap in Reusel De Mierden doen mee met de ‘Beste ideeën tegen zwerfafval – wedstrijd” en hebben wilde plannen om onze straten en schoolplein schoon te houden. Een leerling uit groep 7 vraagt zich hardop af: “Waarom gooien jongeren hun afval op de grond terwijl er 10 meter verder een prullenbak staat?” Na schooltijd willen leerlingen uit groep 8 zelfstandig afval gaan rapen omdat ze dit erg nuttig vonden.

 • Spelen is Leren: Peuterprogramma

  Wist je dat kinderen die deelnemen aan een peuterprogramma de overstap naar de basisschool makkelijker maken? Geef de ontwikkeling van jouw peuter een vliegende start! In gemeente Reusel-De Mierden hebben we een gemeentelijk gesubsidieerd peuterprogramma.

 • Medewerkers serviceteam zijn gewone medewerkers

  Susan en Anouk zijn het volmondig met elkaar eens:  “Medewerkers van het serviceteam worden gezien als gewone medewerkers”. En dan hebben we het hier over mensen met een beperking. Zij begeleiden deze  jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het gemeentehuis van Reusel-De Mierden heeft het serviceteam allerlei taken. Sterker nog, zij doen werkzaamheden die zij leuk vinden en de organisatie ook verder helpt. De waardering van collega’s is enorm.

 • Reusel-De Mierden kampioen afvalscheiding van Nederland

  Inwoners van de gemeente Reusel-De Mierden maken dit jaar minder dan 20 kilogram restafval per persoon. Daarmee maken zij veruit het minste restafval van heel Nederland.

 • Bladbakken in de gemeente Reusel-De Mierden

  De gemeente Reusel-De Mierden begint vanaf donderdag 5 oktober 2017 met het plaatsen van bladbakken. Deze komen te staan in straten waar de bewoners bladeren bij elkaar harken, die merendeels afkomstig zijn van bomen die op gemeentegrond staan.

 • Activiteiten voor mensen met dementie

  Reusel-De Mierden wil graag een dementievriendelijke gemeente zijn. Daarom organiseren we regelmatig informatieve bijeenkomsten

 • Verspreiding jodiumtabletten

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verstuurt tussen 10 en 25 oktober jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland ten behoeve van ca 3,2 miljoen mensen. Ter voorbereiding op de verspreiding is het ministerie van VWS op 3 oktober met een uitgebreid informatietraject begonnen.

 • Bekendmaking provinciale geluidsbelastingkaart provincie Noord-Brabant

  Een geluidsbelastingkaart bestaat uit tabellen en een geografische kaart. Op de geluidsbelastingkaart staat de geluidsbelasting van de (spoor)wegen alsook de geluidsgevoelige objecten (zoals woningen, scholen en ziekenhuizen) en bewoners, die aan bepaalde geluidswaarden worden blootgesteld.

 • Controle adressen gemeentegids 2018 door Akse Media

  Akse Media is in week 39 gestart met het actualiseren van de redactionele adressen voor de aankomende gemeentegids Reusel-De Mierden. .                  

 • Stoptober; als je graag wilt stoppen met roken

  Wil je graag stoppen met roken? Je bent niet de enige. Misschien heb je het al wel eens geprobeerd en weet je dat het best lastig kan zijn. Stoptober kan je hierbij helpen.

 • Speeltoestel vernieuwd!

  Het speeltoestel bij de Torelaar was toe aan vernieuwing. De leerlingenraad heeft een keuze gemaakt en het speeltoestel is inmiddels vervangen door een mooi nieuw toestel. De school heeft dit in samenwerking met de gemeente gerealiseerd.

 • Onderzoek naar (sociale) weerbaarheid jeugd in de Kempen

  Er komt een onderzoek naar de stand van zaken wat betreft weerbaarheid onder jongeren in de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De-Mierden. Ook wordt hiermee een beeld opgehaald van de huidige werkwijze met betrekking tot weerbaarheid en opvoedkracht in de Kempengemeenten. Met behulp van de resultaten wordt vervolgens een actieplan opgesteld om de situatie te verbeteren.

 • Parkeerboetes

  In de afgelopen periode hebben de Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in onze gemeente geen bekeuringen uitgedeeld aan mensen die hun auto niet volgens de regels hebben geparkeerd. Volstaan is met het uitdelen van waarschuwingen. Met ingang van 1 oktober gaat dat veranderen.

 • Terugblik: Dementievriendelijke gemeente…….”Vergeetachtig en dan?"

  De projectgroep dementievriendelijke gemeente Reusel-De Mierden organiseerde maandag 18 september een informatieavond over dementie in De Schakel. De druk bezochte avond toont aan dat er veel behoefte is bij de inwoners aan informatie, ondersteuning en activiteiten op het gebied van dementie.

 • Iedereen doet mee!

  Bij de gemeente Reusel-De Mierden willen we dat iedereen meedoet! Om aan de samenleving mee te doen hoeft niemand barrières te ervaren. Dat betekent dat iedereen ongeacht zijn achtergrond of situatie er als vanzelfsprekend bij hoort en ervaart dat hij welkom is en contact kan maken met de omgeving

 • Onderzoek naar woonwensen van start

  Half september start in de Metropoolregio Eindhoven een groot woonwensenonderzoek. Ook Reusel-De Mierden doet mee aan dit regionale woonwensenonderzoek.

 • Samen aan zet voor toekomst dierhouderij en buitengebied

  “Reusel-De Mierden staat voor een opgave”

  ‘Eens in andermans schoenen gaan staan’, ‘netwerken verbinden’, ‘sociaal vangnet/ ondersteuning voor boeren die moeten stoppen’, ‘perspectief bieden voor de boeren die door willen’, ‘experimenteerruimte, ‘samen waarmaken’, ‘zichtbaar maken wat al is gebeurd in de intensieve dierhouderij en wat er nog gaat gebeuren’. Dat waren enkele zaken die de aanwezigen woensdagavond 6 september 2017 deelden op de vraag ‘Wat vindt u het belangrijkste in Reusel-De Mierden?’. Daarbij het besluit van Provinciale Staten over de versnelling van de transitie in de dierhouderij en de consequenties daarvan in grote lijnen op hun netvlies hebbende.

  Het transitieteam Intensieve Dierhouderij Reusel–De Mierden organiseerde deze bijeenkomst voor de diverse betrokkenen. Aanwezig waren onder andere De Beweging, ZLTO Kempengrens, Rabobank De Kempen, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Reusel-De Mierden.

 • Samen aan de slag met Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden

  Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel – De Mierden houdt zich bezig met o.a weidevogelbescherming, en probeert door bepaalde initiatieven de patrijzen-, uilen- en zwaluwpopulatie te vergroten, onderhoudt kikker- en paddenpoelen, zorgt voor onderhoud van wandelroutes en rolstoelpad.

 • Huiseigenaren vertellen over hun duurzame huis in Reusel-De Mierden

  Steeds meer mensen hebben plannen om hun woning te verduurzamen. Maar waar begin je nu?

 • Vrijwilligerswaardering!

  In onze gemeente zetten iedere dag weer veel vrijwilligers zich in. Dit doen zij zonder dat zij hier iets voor terug verwachten. Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan het werk dat vrijwilligers verzetten en wil op de nationale vrijwilligersdag enkele vrijwilligers extra waarderen.

  De nationale vrijwilligersdag is dit jaar op 7 december. Op die dag zal er dan ook extra stilgestaan worden bij het vele goede werk dat de vrijwilligers verrichten.

 • Nieuw seizoen Click Sport en Click Cultuur

  Click Sport

  Voor de kinderen in onze gemeente biedt Click Sport de mogelijkheid om na schooltijd kennis te maken met verschillende sporten. Click Sport is er voor de kinderen uit groep 3 tot en met groep 8. In 2017 is ook gestart met Click Sport voor kleuters. Dat is zo goed bevallen dat nu alle kinderen van groep 1 tot en met 8 aan Click Sport deel kunnen nemen! In het Click Sport Magazine vindt u informatie over de diverse sportpakketten die worden aangeboden. Er zijn in totaal vier periodes per jaar, met voor iedere periode een gevarieerd binnen- en buitensport programma.  

 • Nieuw bestemmingsplan voor de kernen Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel

  In juni is de gemeente begonnen met de voorbereiding voor een nieuw bestemmingsplan voor de kernen Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel. Hierbij gaan alle losse bestemmingsplannen die nu in deze kernen gelden op in één nieuw bestemmingsplan.

 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

  De gemeente Reusel-De Mierden is benieuwd hoe Wmo-cliënten in de gemeente de ondersteuning beoordelen die zij ontvangen en welke effecten de ondersteuning heeft op de kwaliteit van leven.

  Om hier inzicht in te krijgen is er een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn terug te lezen in onderstaand bestand. 

 • Verkeersbesluit betreffende het instellen van een laad-/loszone bij het Kerkplein te Reusel

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken het volgende bekend:

 • Initiatiefgroep dorpsraad Reusel zoekt enthousiastelingen!

  De gemeente Reusel-De Mierden plaatst dit bericht voor de initiatiefgroep Dorpsraad Reusel. De initiatiefgroep is op zoek naar mensen die willen
  helpen om een dorpsraad van de grond te krijgen in Reusel.

 • Aanvullingen onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) door GGD

  De GGD heeft medio 2016 het eerste VGO rapport gepubliceerd. Tijdens verschillende regiobijeenkomsten is dit rapport eind 2016 gepresenteerd. Er zijn toen veel vragen gesteld die de GGD nu schriftelijk beantwoord heeft. Ook is aanvullend onderzoek uitgevoerd onder de naam VGO II. Lees hier meer over deze aanvullingen.

 • Ondernemershulp via ‘155-HELP-EEN-BEDRIJF’

  Gemeente Reusel-De Mierden en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) hebben vanaf begin 2017 een noodloket voor lokale ondernemers geopend. Met het initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ kunnen ondernemers in de gemeente Reusel-De Mierden die het moeilijk hebben kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning.

 • Gemeente stelt bruggen buiten gebruik – wegen afgesloten

  Bij een inspectie van twee bruggen in Lage Mierde, is gebleken dat deze niet meer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen om landbouw- en (vracht-)verkeer te verwerken. De bruggen over de Reusel op de wegen Broekkant en Buitenman zijn daarom per direct afgesloten voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen.

 • Regel uw parkeervergunning direct online!

  De gemeente Reusel-De Mierden biedt steeds meer online diensten aan. U kunt nu ook uw parkeervergunning online aanvragen.

 • Campagne NUL verkeersdoden Brabant

  Er is een meting gedaan naar het effect van de campagne NUL verkeersdoden Brabant. De gegevens over 2016 en de jaren ervoor zijn binnen en wat blijkt? Er is al heel wat bereikt. Mét en dankzij vele Brabanders. Maar er blijft nog veel te leren en te verbeteren. Reden om ons samen onverminderd te blijven inzetten voor NUL verkeersdoden!

 • Nieuwe oplaadpunten voor elektrisch rijden

  Rijders van elektrische auto’s die niet over een eigen oplaadpunten kunnen beschikken, mogen een oplaadpunt aanvragen. Hierdoor neemt het aantal openbare oplaadpunten toe. De oplaadpunten worden in de openbare ruimte geplaatst en zijn door alle elektrische rijders te gebruiken.

 • Challenge: Hoe ga jij in 2030 naar school?

  In september start de provincie Noord-Brabant de Mobility Challenge: een prijsvraag voor het basis- en voortgezet onderwijs. Een jaar lang zijn we in gesprek met  zoveel mogelijk Brabanders over hun verwachtingen van de toekomst van ons verkeer en vervoer. Natuurlijk zijn ze ook benieuwd naar de ideeën van de Brabantse jeugd. We dagen scholen uit creatief aan de slag te gaan.

  De Mobility Challenge loopt van 6 september 2017 tot 6 oktober 2017.

 • De gemeente Reusel-De Mierden werkt samen met Bladel voor de inzet van buurtbemiddeling

  Soms ervaren mensen overlast van elkaar en lukt het niet hier in een goed gesprek samen uit te komen. In zo’n situatie kan buurtbemiddeling helpen. Het doel van buurtbemiddeling is conflicten in een buurt in een vroeg stadium signaleren en mensen ondersteunen bij het oplossen ervan.