Spelen is Leren: Peuterprogramma

Wist je dat kinderen die deelnemen aan een peuterprogramma de overstap naar de basisschool makkelijker maken? Geef de ontwikkeling van jouw peuter een vliegende start! In gemeente Reusel-De Mierden hebben we een gemeentelijk gesubsidieerd peuterprogramma.

Het peuterprogramma voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar prikkelt de ontwikkeling spelenderwijs.

Bijvoorbeeld door fantasiespel, kringspelletjes, muziek, beweging, knutselen en voorlezen. Ook door taalspelletjes die de woordenschat vergroten, want juist op deze leeftijd gaat het leren van taal je kind het makkelijkst af

Hoe werkt het?

Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar uit Reusel-De Mierden kunnen deelnemen aan een peuterprogramma binnen de Brede Scholen. Peuters vanaf 2,5 jaar kunnen 2 dagdelen per week met leeftijdsgenootjes spelen en zich ontwikkelen. In de gemeente Reusel-De Mierden is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang met elkaar geïntegreerd. Dat betekent dat het peuterprogramma binnen de kinderopvang wordt aangeboden. De gemeente heeft hiervoor afspraken gemaakt met de kinderopvangorganisatie Nummereen.

Wat kost het?

Als uw kind een peuterprogramma volgt dan kunt u in aanmerking komen voor een toeslag van de belastingdienst als tegemoetkoming in de kosten van het peuterprogramma. In het algemeen geldt dat ouders van peuters die allebei werken in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Dit is een inkomensafhankelijke regeling. Ouders van peuters die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag (bijvoorbeeld éénverdieners) komen in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma. Als u in aanmerking wil komen voor een door de gemeente gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma kunt u met Nummereen contact opnemen en de mogelijkheden bespreken.

Wat moet ik doen?

Belangrijk is dat u uw kind aanmeldt vanaf de leeftijd van 18 maanden. Kijk voor meer informatie, de tarieven en de contactgegevens op de website van Nummereen. Ook als u in aanmerking wilt komen voor een door de gemeente gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma kunt u rechtstreeks met Nummereen contact opnemen. Meer informatie vindt u op www.nummereen.nl.